Contact with us!

205 Yiannos Kranidiotis Ave., 2234 Latsia
P.O.Box 12764 / 2252 Latsia
Nicosia /Cyprus
Tel: +357 22 507800/ 77 77 7824